O nama

Bella Boka je pravno lice registrovano u Crnoj Gori za rad na poljima projektnog razvoja i menadžmenta, metodologije razvoja međunarodno finansiranih projekata, sa fokusom na sektore:

Klimatskih promjena
Životne sredine
Upravljanja vodama
Održivog razvoja
Održivog turizma
Energije i obnovljivih izvora energije

Kompaniju je osnovao gospodin Rikardo Boneti 2011. u saradnji sa ekspetima koji su radili sa i uz međunarodne finansijere (Evropska investiciona banka, Evropska Komisija, DG DEVCO, DG CLIMA, DG N, DG ENV; USAID; Svjetska banka itd.). Naša ekspertiza tiče se:

1. formulisanja, vođenja i sprovođenja politika usmjerenih ka smanjenju klimatskih promjena, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti, prevozu i ekološkim projektima, uključujući monitoring i izvještavanje, evaluaciju, kreiranje i organizaciju sistema za kontrolu štetnih gasova, fiskalnu i finansijsku procjenu, pravne regulative u domenu klimatskih promjena, obnovljive izvore povezane sa zelenim sertifikatima i reformu energetskog sektora
2. upravljanja procedurama za sprovođenje projekata iz sistema EU
3. razvoja direktiva za praćenje klimatskih promjena, ekoloških politika i planskih dokumenata
4. obuka državnih organa o saobraćaju, klimatskim promjenama i povezanim mehanizmima finansiranja, obnovljivim izvorima, energetskoj efikasnosti i povezanim problemima, kao i o podršci stranih vlada za razvoj, saobraćaj, klimatske promjene, energiju i ekološke strategije
5. evaluacije i monitoringa projekata finansiranih od strane međunarodnih donora na poljima klimatskih promjena, ekologije, energije, obnovljive energije i transporta
6. razvoja PPA, PPP i ugovora o koncesijama
7. vode i upravljanja otpadom
8. upravljanja energetskim otpadom
9. sistema daljinskog grijanja